amazonrelief@emergencyassistancefdn.org | 888-659-9224
English | Polskie| Čeština| Slovenčina | हिन्दी | 日本語 | Italiano | Deutsch | Français | Español

Podpora partnerov spoločnosti Amazon

Fond Amazon Relief Fund bol založený s počiatočným darom 25 miliónov USD od spoločnosti Amazon na pomoc jednotlivcom s finančnými problémami po prírodnej katastrofe alebo pri neočakávaných osobných ťažkostiach. Fond je založený na podpore poskytovanej pre tento program od spoločnosti Amazon a nikto do neho nemusí priamo prispievať. Štruktúra tohto programu však umožňuje jednotlivcom prispieť, ak chcú.

Žiadosť o grant

Ak máte osobné ťažkosti alebo vás negatívne zasiahla oprávňujúca udalosť, môžete požiadať o grant a získať tak finančnú pomoc. Upozorňujeme, že spočiatku je Amazon Relief Fund zameraný na podporu partnerských doručovateľov Amazon Flex, zamestnancov partnerov poskytujúcich doručovacie služby a vodičov partnerských dopravcov zaisťujúcich pozemnú dopravu s finančnými problémami v dôsledku karantény alebo pozitívnej diagnózy na ochorenie COVID-19. Zoznam ďalších oprávňujúcich udalostí pre ostatných vhodných uchádzačov poskytneme čo najskôr na webe Amazon Relief Fund.

Nadácia Emergency Assistance Foundation, Inc. bude spravovať všetky aktivity fondu a v prípade potreby pomáhať žiadateľom s ich žiadosťami o grant. Amazon nebude mať žiadne informácie o schvaľovaní grantu okrem tých prípadov, keď sa žiadateľ sám rozhodne podeliť o svoj príbeh.

Nadácia Emergency Assistance Foundation je tu pre vás, aby pomohla žiadateľom v ťažkých časoch. Kliknite na odkaz vyššie pre návrhy sociálnych služieb, vzdelávacie kurzy, ktoré zahŕňajú všetko od pripravenosti na katastrofy až po finančné vzdelávanie, a ďalšie.

Tento fond bol založený na počiatočnom dare vo výške 25 miliónov USD od spoločnosti Amazon. Spoločnosť bude pokračovať v prispievaní do fondu podľa potreby. Ak chcete, do fondu môžete dobrovoľne prispieť aj vy, , ale od nikoho to neočakávame.

Všetky dary do fondu nadácie Emergency Assistance Foundation, Inc. je možné v USA odpočítať z dane. Identifikátor EIN# nadácie Emergency Assistance Foundation je 45-1813056.