amazonrelief@emergencyassistancefdn.org | 888-659-9224
English | Polish| Czech| Slovak | Hindi | Japanese | Italian | German | French | Spanish

Podpora partnerov spoločnosti Amazon

Fond Amazon Relief Fund bol založený s počiatočným darom 25 miliónov USD od spoločnosti Amazon na pomoc jednotlivcom s finančnými problémami po prírodnej katastrofe alebo pri neočakávaných osobných ťažkostiach. Fond je založený na podpore poskytovanej pre tento program od spoločnosti Amazon a nikto do neho nemusí priamo prispievať. Štruktúra tohto programu však umožňuje jednotlivcom prispieť, ak chcú.

Žiadosť o grant

Ak máte osobné ťažkosti alebo vás negatívne zasiahla oprávňujúca udalosť, môžete požiadať o grant a získať tak finančnú pomoc. Upozorňujeme, že spočiatku je Amazon Relief Fund zameraný na podporu partnerských doručovateľov Amazon Flex, zamestnancov partnerov poskytujúcich doručovacie služby a vodičov partnerských dopravcov zaisťujúcich pozemnú dopravu s finančnými problémami v dôsledku karantény alebo pozitívnej diagnózy na ochorenie COVID-19. Zoznam ďalších oprávňujúcich udalostí pre ostatných vhodných uchádzačov poskytneme čo najskôr na webe Amazon Relief Fund. Prečítajte si časté otázky týkajúce sa žiadosti, aby ste zistili, či máte nárok.

Nadácia Emergency Assistance Foundation, Inc. bude spravovať všetky aktivity fondu a v prípade potreby pomáhať žiadateľom s ich žiadosťami o grant. Amazon nebude mať žiadne informácie o schvaľovaní grantu okrem tých prípadov, keď sa žiadateľ sám rozhodne podeliť o svoj príbeh.

Nadácia Emergency Assistance Foundation je tu pre vás, aby pomohla žiadateľom v ťažkých časoch. Kliknite na odkaz vyššie pre návrhy sociálnych služieb, vzdelávacie kurzy, ktoré zahŕňajú všetko od pripravenosti na katastrofy až po finančné vzdelávanie, a ďalšie.

Tento fond bol založený na počiatočnom dare vo výške 25 miliónov USD od spoločnosti Amazon. Spoločnosť bude pokračovať v prispievaní do fondu podľa potreby. Ak chcete, do fondu môžete dobrovoľne prispieť aj vy, , ale od nikoho to neočakávame.

Všetky dary do fondu nadácie Emergency Assistance Foundation, Inc. je možné v USA odpočítať z dane. Identifikátor EIN# nadácie Emergency Assistance Foundation je 45-1813056.