amazonrelief@emergencyassistancefdn.org | 888-659-9224
English | Polskie| Čeština| Slovenčina | हिन्दी | 日本語 | Italiano | Deutsch | Français | Español

Podpora partnerů společnosti Amazon

Fond podpory Amazonu byl vytvořen příspěvkem společnosti Amazon ve výši 25 milionů dolarů a jeho cílem je pomoci jednotlivcům, kteří se potýkají s finančními těžkostmi způsobenými přírodními katastrofami nebo se dostali do svízelné osobní situace. Fond v tomto programu spoléhá na podporu společnosti a nikoho nežádá, aby do tohoto fondu přímo přispěl. Na základě struktury tohoto programu mohou ovšem jednotlivci přispět, pokud chtějí.

Požádat o grant

Pokud jste se ocitli v tíživé situaci nebo vás zasáhly následky přírodní katastrofy, můžete v rámci finanční pomoci požádat o grant. Prosím, berte na vědomí, že fond podpory Amazonu je původně zaměřen na podporu partnerů: sezónních pracovníků, dočasných pracovníků zaměstnaných personálními agenturami a partnerů v přepravě, kteří jsou ve finanční tísni kvůli onemocnění COVID-19 nebo karanténě. Další kvalifikační podmínky pro ostatní oprávněné žadatele budou k dispozici na webových stránkách fondu co nejdříve.

Nadace nouzové pomoci bude spravovat všechny činnosti fondu a v případě potřeby pomáhat žadatelům s jejich žádostí o grant. Společnost Amazon nebude mít žádný vhled do procesu schvalování grantů, pokud se příjemce grantu nerozhodne svůj příběh sdílet.

Nadace nouzové pomoci byla zřízena, aby pomohla žadatelům v nelehké době. Klikněte na výše uvedený odkaz a zjistěte více o sociálních službách a vzdělávacích kurzech, které pokrývají vše od připravenosti na katastrofy až po finanční vzdělávání a další.

Fond podpory Amazonu byl vytvořen příspěvkem společnosti Amazon ve výši 25 milionů dolarů a jeho cílem je pomoci jednotlivcům, kteří se potýkají s finančními těžkostmi způsobenými přírodními katastrofami nebo se dostali do svízelné osobní situace. Fond v tomto programu spoléhá na podporu společnosti a nikoho nežádá, aby do tohoto fondu přímo přispěl. Na základě struktury tohoto programu mohou ovšem jednotlivci přispět, pokud chtějí.

Všechny dary fondu pro Nadaci nouzové pomoci jsou v USA daňově uznatelné. EIN# Nadace nouzové pomoci je 45-1813056.